Wat is systemische intervisie

Systemische intervisie is een intervisie vorm waarbij gebruik gemaakt wordt van systemisch werk en opstellingen. Deze krachtige innovatieve methode geeft snel en effectief inzicht in waar het om gaat bij de vraag die centraal staat. Op een ervaringsgerichte wijze wordt glashelder wat de eerste stap is richting een oplossing die effectief en bestendig is. Door de vraag van één van de deelnemers centraal te stellen leren de anderen ook iets over zichzelf en hun eigen situatie.

Voor wie is systemische intervisie

Systemische intervisie is voor alle professionals die

  • actief van en met elkaar willen leren
  • die open staan voor een innovatieve aanpak
  • die met een vraag zitten op het gebied van hun professie

Hoe verloopt een systemische intervisie sessie

Na een korte uitleg over het theoretisch kader wordt een inventarisatie gemaakt van de vragen die in deze sessie aan bod kunnen komen. Vervolgens wordt door de deelnemers en de intervisor bepaald met welke vraag begonnen wordt. De intervisor kiest in welke vorm er zal worden gewerkt bij de gekozen vraagstelling. Die vorm kan variëren van een kleine structuuropstelling met symbolen tot een systeemopstelling met representanten uit de aanwezige groep. Na elke opstelling wordt een kort evaluatie gehouden en kunnen vragen worden gesteld. Ook uit die evaluaties kun je veel leren.

Hoe ziet de intervisiegroep eruit

De groep bestaat uit vijf tot acht deelnemers, dat kunnen zijn:

  • professionals vanuit één organisatie, bijvoorbeeld een afdelingsteam, een groep afdelingsmanagers, een managementteam of een directieteam
  • professionals die binnen een vakgebied of discipline een intervisie opstarten
  • professionals die intervisie als voortzetting van een opleidingstraject starten

Hoe lang duurt een totale intervisie sessie

De duur van een opstelling varieert van een kwartier tot een uur, afhankelijk van de gekozen opstellingsvorm en de zich aandienende dynamiek. Tijdens een sessie worden drie tot vier opstellingen gedaan, een sessie duurt totaal vier uur.

Waar wordt de intervisie gehouden en wat is de investering

De intervisiebijeenkomst wordt gehouden op een locatie die in onderling overleg wordt bepaald. Ook de tijden worden in overleg vastgesteld.

De investering in een systemische intervisie sessie bedraagt € 599,- excl. BTW en kosten voor locatie en catering, reiskosten worden in overleg berekend. Deze vergoeding geldt per groep van vijf tot acht personen. Desgewenst kan aan de individuele groepsleden worden gefactureerd.

Indien een traject van meerdere sessies wordt geboekt geldt een andere vergoeding. Ik breng dan graag in overleg een offerte uit.

Overige praktische informatie

Aanmelding gaat per groep, indien gewenst kan ik vanuit mijn eigen netwerk nog personen aandragen.

Wil je nadere informatie of wil je een intervisie opstarten, neem dan contact op via het contactformulier of bel me op 06-25012692.

 

LOGO deeln.EC 310x154