Doel van life Coaching en Counseling

Life Coaching en Counseling helpt jou weer aan het stuur te komen van je eigen leven en werk.

Wanneer je op een punt bent aangekomen in je leven of werk waarop je de grip kwijt raakt kan Life Coaching en Counseling je helpen om weer in je eigen kracht te komen. Leven en werken vanuit je volle potentie. In verbinding zijn met je omgeving en die dingen doen waar je goed in bent en waar je gelukkig van wordt.

Doel van Coaching voor Professionals

De effectiviteit van jou als professional staat hierin centraal. Doel is deze te verhogen en vanuit eigen kracht effectief te functioneren. Verhogen van effectiviteit op een zodanige wijze dat er nog steeds een goede balans is tussen wat de organisatie vraagt en wat jij kan en wil leveren.

Doel van Executive Coaching

Ondernemingen en organisaties zijn complexe samenwerkingsvormen. Ondernemerschap en leiderschap komen samen met competenties, managementstijlen, drijfveren en motivaties.

Wat is systemische intervisie

Systemische intervisie is een intervisie vorm waarbij gebruik gemaakt wordt van systemisch werk en opstellingen. Deze krachtige innovatieve methode geeft snel en effectief inzicht in waar het om gaat bij de vraag die centraal staat. Op een ervaringsgerichte wijze wordt glashelder wat de eerste stap is richting een oplossing die effectief en bestendig is. Door de vraag van één van de deelnemers centraal te stellen leren de anderen ook iets over zichzelf en hun eigen situatie.

devierkleurenHeldere kleurentaal geeft inzicht in jezelf en de ander

Insights© Discovery is een krachtig instrument dat leidt tot effectieve communicatie van individu en team. Inzicht in jezelf en inzicht in anderen maakt verbinding mogelijk. En verbinding leidt tot succes.