Organisatie: optelsom van mensen en gedrag

Een organisatie is een complex systeem. De leden van een organisatie nemen namelijk vanuit andere systemen invloeden mee die de dynamiek binnen de organisatie mede bepalen.

Onderstaande lijst is een selectie uit het grote aantal boeken dat is geschreven over familieopstellingen en organisatieopstellingen.

Wat is systemisch werken

Bert Hellinger heeft het systemisch werken, waaronder opstellingen, zoals we dat tegenwoordig kennen ontwikkeld. Hij noemt het zelf geen therapie maar toegepaste filosofie. Inmiddels is deze vorm van begeleiden uitgegroeid tot een zeer succesvolle wijze om mensen te bevrijden van de soms zware lasten die zij ervaren in hun bestaan en die niet van hen zijn. Ook in organisaties wordt de methode steeds vaker als belangrijk onderdeel van zakelijke advisering zeer succesvol toegepast. De meest bekende vormen van systemisch werk zijn Familieopstellingen en Organisatieopstellingen.

FamilieopstellingenFamilieopstellingen en het maken van vrije keuzes

In je familiegeschiedenis kunnen belangrijke gebeurtenissen een rol blijven spelen in je huidige leven en die jouw keuzes in je leven beïnvloeden, we spreken dan van verstrikkingen. Soms weet je niet dat er sprake is van een verstrikking; je draagt een last of loyaliteit onbewust met je mee en maakt dat tot jouw lot, waardoor je niet onafhankelijk en vrij keuzes maakt in je leven, je relatie of je werk.