Doel van Coaching voor Professionals

De effectiviteit van jou als professional staat hierin centraal. Doel is deze te verhogen en vanuit eigen kracht effectief te functioneren. Verhogen van effectiviteit op een zodanige wijze dat er nog steeds een goede balans is tussen wat de organisatie vraagt en wat jij kan en wil leveren.

Coaching voor Professionals helpt jou bij vragen die gaan over

  • het succesvol invulling geven aan een nieuwe rol, functie of plek
  • het aanpassen van de bestaande rol of functie aan nieuwe omgevingsfactoren
  • het verbeteren van de samenwerking met anderen en in teams
  • het effectief omgaan met conflicten

Waar ligt de focus bij Coaching voor Professionals

Succesvol functioneren is een optelsom van de elementen:

  • plek en rol in de organisatie
  • competenties en vaardigheden
  • motivatie en ambitie om vanuit kracht te werken

In de coaching bekijken we het vraagstuk dat je hebt vanuit deze invalshoeken. Waar nodig verdiepen we en leggen accenten waar dat helpend is. Je krijgt inzicht in patronen die je belemmeren en in de hulpbronnen die je hebt om in je kracht te komen.

Mijn aanpak is er op gericht jou als expert handvatten aan te reiken waarmee je zelf direct aan de slag kunt. Jij bent dus zelf de leider in jouw ontwikkelingstraject.

Ik werk vanuit een brede profsessionele ervaring met een scherp analytisch gevoel voor wat er is. Met humor combineer ik stevigheid op de inhoud met zachtheid op de persoon. Dat waar het werkelijk om gaat en wat echt nodig is, dat staat centraal in mijn werkwijze. Mijn houding is uitdagend, prikkelend kritisch en met een scherp oor voor dat wat niet gezegd wordt. Ik ben een verbinder met gevoel voor harmonie en ben, daar waar helpend is, ook confronterend. Ik versta de kunst van het verhogen van autonomie.

Hoe verloopt een Coaching traject voor professinals

In een kennismakingsgesprek onderzoeken we globaal je vraag en geef ik aan hoe we daarmee aan het werk kunnen gaan. Als we besluiten samen te werken maak ik een op maat gesneden offerte en plannen we na goedkeuring daarvan de gesprekken.

 

LOGO deeln.EC 310x154