Doel van Executive Coaching

Ondernemingen en organisaties zijn complexe samenwerkingsvormen. Ondernemerschap en leiderschap komen samen met competenties, managementstijlen, drijfveren en motivaties.

Belangrijke factor in dit geheel ben jij als leider, als ondernemer. Bij executive coaching gaat het dus jouw leiderschap en/of ondernemerschap. Vraagstukken opdat gebied zijn onderwerp in Executive Coaching.

Executive Coaching helpt bij vraagstukken die gaan over

  • het ontwikkelen van effectief en congruent ondernemerschap en leiderschap
  • het formuleren van Visie, Missie en Strategie
  • het formuleren en realiseren van je businessplan
  • het (opnieuw) richten en inrichten van je onderneming

Wat doen we in Executive Coaching

Bij ondernemerschap en leiderschap is het belangrijk het op juiste wijze inzetten van wat ik noem de vier P’s:

  • Persoonlijke achtergrond
  • Passie
  • Professionaliteit
  • Proactiviteit

In de coaching bekijken we het vraagstuk dat je hebt vanuit deze invalshoeken. Waar nodig verdiepen we en leggen accenten waar dat werkt.

Mijn aanpak is er op gericht jou als expert in je rol handvatten aan te reiken waarmee je zelf direct aan de slag kunt. Jij bent dus zelf de leider in je eigen ontwikkeling.

Ik werk vanuit een brede executive ervaring en met een scherp analytisch gevoel voor wat nodig is. Ik combineer stevigheid op de inhoud met zachtheid op de persoon. Dat waar het werkelijk om gaat en wat echt nodig is, dat staat centraal in mijn coaching. Mijn houding is uitdagend, prikkelend kritisch en met een scherp oor voor ook dat wat niet gezegd wordt. Ik ben een verbinder met gevoel voor harmonie en ben daar waar het helpend is ook confronterend. Ik versta de kunst mensen in hun kracht te zetten.

Hoe verloopt een Executive Coaching traject

In een kennismakingsgesprek onderzoeken we globaal de vraag die voorligt en geef ik aan hoe we daarmee aan het werk kunnen gaan. Als we besluiten samen te werken maken we afspraken voor het vervolg. Een gesprek duurt doorgaans anderhalf tot twee uur en we kunnen ook wanneer dat nodig is een dagdeel reserveren voor meer verdieping.

 

LOGO deeln.EC 310x154