Organisatie: optelsom van mensen en gedrag

Een organisatie is een complex systeem. De leden van een organisatie nemen namelijk vanuit andere systemen invloeden mee die de dynamiek binnen de organisatie mede bepalen.

De zo vaak aangehaalde (en gewenste) scheiding tussen werk en privé is een welhaast onmogelijk te realiseren situatie. Dat betekent dat alles waamee mensen belast kunnen zijn vanuit hun privédomein een rol speelt in de dynamiek van de organisatie. Verstrikkingen vinden dan niet hun oorzaak in de organisatie maar daarbuiten.

Natuurlijk zijn er ook verstrikkingen die wel vanuit de organisatie, vaak het verleden daarvan, ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het samenvoegen van teams en afdelingen bij een reorganisatie, of het aanstellen van nieuw management, we kennen de kreet "nieuwe koks, nieuwe messen" vast wel. Een gemiste promotie van een medewerker, et cetera. Kortom gebeurtenissen die een behoorlijke impact hebben op de leden, hun relatie met elkaar en dus op de organisatie, het systeem. Laten we vooral niet vergeten dat door het vertrek van leden van de organisatie hun invloed daarop allerminst verdwijnt.

Verstrikkingen in organisaties uiten zich in de vorm van:

  • hoog verloop van personele bezetting en stijging daarvan;
  • hoog verzuimpercentage en stijging daarvan;
  • lage of dalende productiviteit en efficiency;
  • slechte sfeer onderling, veel conflicten;
  • telkens terugkerende fraude en frauduleuze handelingen;
  • moeizame wervingstrajecten die maar niet tot een succes komen;
  • moeizame invulling van management posities;
  • et cetera.

In een organisatieopstelling kunnen deze verstrikkingen zichtbaar gemaakt worden en met behulp van krachtig werkende interventies verlicht of zelfs opgelost worden.

Niet alle zaken zullen in een organisatieopstelling kunnen worden behandeld. Een hoog opgelopen afdelingsconflict bijvoorbeeld zal niet in een opstelling kunnen worden neergezet met deelname van de afdelingsleden. Hier wordt dan voor een alternatieve, wellicht meer individueler aanpak gekozen.

Organisatieopstellingen kunnen ook ingezet worden om op strategisch en beleidsniveau scenario's te testen. Er wordt dan gebruik gemaakt van hiertoe speciaal ontwikkelde opstellingsvormen.

Er is nog een aantal bijzondere opstellingsvormen, de Loopbaanopstelling en de Compententieopstelling. Krachtige instrumenten voor medewerker en HR manager om te gebruiken als belangrijke ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van loopbaanontwikkeling. Er zijn ook opstellingsvormen waarin strategische keuzes op het gebied van marketing, businessmodelling of productmanagement getest kunnen worden.

De vrees dat opstellingen een zweverig karakter hebben beantwoord ik meestal met mijn stelling dat je om in evenwicht te kunnen functioneren je met beide benen stevig op de grond moet staan.

Is je interesse gewekt en ben je benieuwd hoe organisatieopstellingen jouw onderneming verder kunnen helpen? Neem dan hier contact op.

Lees hier meer over Familieopstellingen.

 

LOGO deeln.EC 310x154