Onderstaande lijst is een selectie uit het grote aantal boeken dat is geschreven over familieopstellingen en organisatieopstellingen.

wijsheid is voortdurend onderweg

Een rijke bundeling van de belangrijkste uitspraken en inzichten die Bert Hellinger in de periode 1999-2000 op verschillende plaatsen, in vele seminars heeft uitgesproken.

Het boek geeft een compleet, helder en geordend overzicht van Hellinger's werk. Daarmee is het te gebruiken als naslagwerk dat de lezer inzicht verschaft in de achtergronden, samenhangen en verbanden van systemisch werk.

Dit boek is verplichte literatuur in de 8 daagse opleiding.

Bestellen

 

 

 

 

 

vonken van verlangen

Vonken van Verlang is een boek over systemisch werk: het werken met familieopstellingen (constellaties).

Zowel de praktische uitvoering van constellaties als de achtergrondthema's - zoals ouders en kinderen, identificatie en trance, schuld en onschuld en de weg van het verlangen - worden belicht. De essentie komt naar voren in vele voorbeelden, gedichten en verhalen.

Het boek is bedoeld voor therapeuten, begeleiders en trainers die zich willen scholen in systemisch werk. Het is ook toegankelijk voor mensen met belangstelling op dit gebied.

Dit boek is verplichte literatuur in de 8 daagse opleiding.

Bestellen

 

 

de kunst van het helpen

'De kunst van het helpen' gaat over de diepe menselijke behoefte om een ander te helpen. Helpen is een kunst en een kunde en in dit boek staan talloze recepten en tips om deze kunst te verfijnen.

Hellinger gaat uitvoerig in op de innerlijke processen van de professionele helper, op de vijf principes van helpen en op de valkuilen die we als helper tegen kunnen komen.  

Dit boek wordt aanbevolen te lezen aan de deelnemers van de 8 daagse opleiding.

Bestellen

 

 

 

 

Als ik mijn ogen sluit kan ik je zien

Een bijzonder, en effectieve vorm van opstelllingen die Ursula ontwikkeld heeft zijn de opstellingen in de verbeelding. De cliënt stelt zich, begeleid door de therapeut, innerlijk een opstelling voor. Ursula beschrijft daarbij haar eigen houding en werkwijze, een bijzonder combinatie van denken en invoelen, waarbij ze ook haar eigen lichaam als resonerend orgaan voor de dynamiek bij de cliënt gebruikt. Zo bouwt de cliënt, onder begeleiding van de therapeut, stap voor stap een opstelling en interventies op. 

Dit boek wordt aanbevolen te lezen aan de deelnemers van de 8 daagse opleiding. 

Bestellen

 

  

 

 

verborgen dynamieken van familiebanden

'De verborgen dynamiek van familiebanden' introduceert het werk van Bert Hellinger voor de eerste maal in Nederland, nadat zijn werkwijze in Duitsland en Engeland voor zeer positieve reacties had gezorgd. De co-auteurs Weber en Beaumont geven gedetailleerd aan hoe deze methode toegepast en verfijnd kan worden, met als doel het individu los te maken uit zijn emotionele verstrikkingen.

Dit boek wordt aanbevolen te lezen aan de deelnemers van de 8 daagse opleiding.

Bestellen

 

 

 

 

 

verborgen boodschap van psychische stoornissen

Franz Rupert gaat ervan uit dat psychosen en schizofrene ziektebeelden het gevolg zijn van een verwarring op zielsniveau in het familiaire bindingssysteem. Een op deze vooronderstelling gebaseerde manier van werken met familieopstellingen opent nieuwe perspectieven om de oorsprong van psychotisch gedrag te vinden.

De positieve ervaringen die Franz Rupert met familieopstellingen heeft opgedaan om fenomenen als psychose en schizofrenie te begrijpen, worden uitvoerig in dit boek beschreven. 

Dit boek wordt aanbevolen te lezen aan de deelnemers van de 8 daagse opleiding.

Bestellen

 

  

 

nestgeuren

Nestgeuren. Wie kent niet de geuren van het ouderlijk nest? Bij sommige mensen roept de gedachte eraan al de sfeer van warmte, welkom en veiligheid op. Bij anderen is er meteen een associatie met zeer pijnlijke ervaringen. Soms is er sprake van een mengeling van zeer verschillende gevoelens. Wat onze achtergrond ook is, de invloed van de ouder-kind relatie doet zich ons hele leven gelden, zowel bewust als onbewust. Nestgeuren is thuiskomen bij jezelf.

Dit boek vertelt hoe ouders en kinderen op een goede manier met elkaar kunnen omgaan. Alle belangrijke thema's in de ouder-kind relatie komen hierbij aan bod. De thema's worden helder neergezet en met voorbeelden geïllustreerd. Het boek is zo geschreven dat het door ieder die in het onderwerp is geïnteresseerd gelezen kan worden.

Dit boek wordt aanbevolen te lezen aan de deelnemers van de 8 daagse opleiding.

Bestellen

 

  

het succes van organisatieopstellingen

'het succes van organisatieopstellingen' bevat de bewerkte bijdragen van een congres over de ontwikkelingen van organisatieopstellingen. Aan de bonte schakering is zichtbaar tot hoeveel verschillende gebieden het opstellingenwerk van Bert Hellinger zich begint uit te strekken. Twee interviews met Bert Hellinger over het opstellen van organisaties ronden dit veelzijdige boek af.

Dit boek wordt aanbevolen te lezen aan de deelnemers van de 8 daagse opleiding.

Bestellen

 

 

 

 

 

systemische organisatieopstellingen

'Systemische organisatieopstellingen' is het derde boek van Marlies Holitzka en Elisabeth Remmert over de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Evenals bij gewone familieopstelingen worden met deze therapie ook in het bedrijfsleven op onverklaarbare en verbluffende wijze resultaten geboekt waar andere therapieën maanden of jaren voor nodig hebben.

Het boek besstaat uit drie delen.

  • Achtergrondinformatie over de werking van systemische krachten in organisaties.
  • Praktijkvoorbeelden van conflicten uit het bedrijfsleven, met hun interpretaties en suggesties voor oplossingen.
  • Voorbeelden van modellen waarmee we deze conflicten zelf kunnen oplossen door middel van opstellingen van personen of symbolen.

Dit boek wordt aanbevolen te lezen aan de deelnermers van de 8 daagse opleiding.

Bestellen

 

systemisch adviseren

Dit is een praktijkboek. Een boek voor adviseurs en ieder ander die iets wil veranderen of verbeteren of iets wil begrijpen over het functioneren van haar of zijn team of werk. De aanpak is belachelijk eenvoudig: uitzoomen in plaats van details analyseren; naar het vertrekpunt kijken om het einddoel te kunnen zien; openstaande rekeningen onder ogen zien om weer omzet te krijgen; mallemolens van patronen gaan zien om een andere weg te kunnen gaan; begrijpen dat problemen oplossingen voor iets anders zijn.

Dat betekent niet dat het atlijd makkelijk is om systemisch te interveniëren. Je moet er namelijk iets voor doen: het lef hebben om niet alleen vanuit een ander perspectief te kijken, maar ook te handelen. Bereidheid om de werkelijkheid onder ogen te zien en dromen en illusies lost te laten. In die zin kun je bij deze manier van werken niet aan de zijlijn blijven staan. Maar kleine en grote veranderingen zijn de beloning. Voor ieder die vanuit zijn eigen plek wil bijdragen aan de vitaliteit van organisaties.

Bestellen